Kompetenciafejlesztő képzések

A kompetencia viselkedéssel, magatartással leírható fogalom; egyfajta viselkedés repertoár, mely magában foglalja mindazt az

 • ismeretet,
 • tudást (szakismeretet),
 • képességet, készséget,
 • attitűdöt (beállítódást, értéket, értékrendszert),

amelyet az egyén szocializációja során elsajátít, s melyek alkalmazása képessé teszik őt kiemelkedő teljesítmény eléréséhez.

A kompetens személyek az ismereteiket, képességeiket, személyiségüket, attitűdjeiket, értékrendszerüket úgy tudják felhasználni, hogy a feladatukat kiválóan végezzék el.

A munkapszichológiában egyre sűrűbben merült fel a kérdés, hogy mi áll annak a hátterében, hogy a hasonló végzettséggel, tapasztalattal rendelkező egyének közül az egyik hatékonyabb, mint a másik, és magasabb teljesítményre képes? David McClelland amerikai pszichológus és munkatársai az egyének viselkedését figyelve arra jöttek rá a különbség abból adódik, hogy a különböző személyek ugyanannak a feladatnak a végzése során hogyan gondolkodnak, éreznek és viselkednek. Ezzel megteremtették a kompetencia koncepciójának alapjait, mely arra fókuszál, hogy miképpen lehet segíteni, ösztönözni valakit, hogy képes legyen kiváló teljesítményt elérni.

A kompetenciák egy része tanulással elsajátítható, más része azonban velünk született, de képzéssel – jóllehet különböző mértékig – fejleszthetők.

A tudatos szinthez kapcsolódó kompetenciák egy része könnyen beazonosítható és erősíthető is:

 • ismeretek, tudás: pl. végzettség, nyelvismeret, IT –ismeretek stb.,

 • készségek, jártasságok: pl. olvasási készség, együttműködési készség, időgazdálkodás, delegálás, stb.

Ahogyan azonban tovább mélyülünk személyiségünk szerkezetében a kevésbé tudatos, vagy tudattalan szintek felé, egyre nehezebb felismerni, értékelni és fejleszteni ezeket:

 • szociális szerepek, énkép: pl. önismeret, önreflexió stb.

 • személyiségvonások: pl. aggódó, félénk, barátságos, tartózkodó stb.

 • motivációk: pl. teljesítmény-orientáltság, siker-orientáltság, hatalomvágy, anyagiasság stb.

A kompetencia-fejlesztés leggyakoribb eszközei:

 • elemzés, önreflexió

 • visszajelzések adása és fogadása

 • csoportos programok

 • vezetői/tanácsadói mentoring

 • vezetői/tanácsadói coaching

 • tréning

A kompetenciafejlesztő programok során arra törekszünk, hogy azokat a kompetenciákat fejlesszük, amelyek az adott korosztályban aktuálisan fejleszthetők, szükségesek a későbbi ráépülő fejlesztésekhez és növelik az egyén aktuális és későbbi eredményességét. A kompetenciák összekapcsolódnak egymással, hatnak egymásra. Ha például egy egyén önismerete fejlődik, az emel(het)i az önkritika, önreflexió, önfejlesztő, objektív ítéletalkotás, realitásérzék, alkalmazkodó képesség, önbizalom, világos kifejezőkészség, teljesítőképesség, stressztűrés, világos kifejező készség, együttműködő képesség, konfliktuskezelő képesség, reziliencia, empátia, felelősségvállalás, határozottság, asszertivitás kompetenciáinak szintjét is. A kompetenciafejlesztés során a prioritásokat az egymásra hatás szempontjának megfelelően állítottuk össze.

Engedélyezett képzési programjainkat folyamatosan bővítjük. Jelenleg engedélyezett on-line is elvégezhető kompetenciafejlesztő programjaink:

Képzés megnevezése

Formája

Óraszám

Díjazás/fő/TAM

Kompetenciafejlesztés és felmérés sportszervezet munkatársai részére  „Coaching szemléletű sportszakember alapozó” témakörében
(KF_F_2024_60_SSZ_A)

On-line vagy személyes

60

650.000 Ft

Kompetenciafejlesztés és felmérés sportszervezet munkatársai részére  „Motiváló képesség fejlesztése” témakörében
(KF_F_2024_40)

On-line vagy személyes

40

350.000 Ft

Kompetenciafejlesztés és felmérés sportszervezet munkatársai részére  „Eredményes sportoló GPOP alapú felmérése és fejlesztése sportpszichológiai elemzéshez” témakörében (KF_F_2024_40_GPOP)

On-line vagy személyes

40

440.000 Ft

Kompetenciafejlesztés és felmérés sportszervezet munkatársai részére  „Eredményes sportoló MTQ alapú felmérése és fejlesztése sportpszichológiai elemzéshez” témakörében (KF_F_2024_40_MTQ)

On-line vagy személyes

40

440.000 Ft

Kompetenciafejlesztés és felmérés sportszervezet munkatársai részére  „Sportszakember MTL alapú felmérése és fejlesztése sportpszichológiai elemzéshez” témakörében (KF_F_2024_40_MTL)

On-line vagy személyes

40

350.000 Ft

Kompetenciafejlesztés és felmérés sportszervezet munkatársai részére  „Sportszakember ARPe alapú felmérése és fejlesztése sportpszichológiai elemzéshez” témakörében (KF_F_2024_40_ARPe)

On-line vagy személyes

40

350.000 Ft

Egyedi megrendelés esetén a már kidolgozott kompetencia rendszerünket a szervezet igényei szerint testre szabjuk, felmérjük a meghatározott célcsoportok kompetenciaszintjét és a vezetőkkel közösen kidolgozott fejlesztés terv alapján a belső erőforrások bevonásával végrehajtjuk.

Amennyiben szeretné rendszerszinten kezelni és fejleszteni sportolói és az eredményességükre hatással lévő szakemberek képességeit, vegye fel velünk a kapcsolatot:

https://sportfejlesztes.hu/kapcsolat/