Komplex szervezeti diagnosztika

A komplex szervezeti diagnosztika fő célja a vállalkozás vagy szervezet NYERESÉGOPTIMALIZÁLÁSA.
A vizsgálat a szervezeten belüli folyamatok, feladatok szervezeti egységek közötti szétosztására, a döntési és ellenőrzési mechanizmusok, visszajelzési/értékelési rendszerek működésére, információáramlás, kommunikációs csatornák, értékesítési, gyártási, szolgáltatási folyamatok, erőforrások rendelkezésre állásának és hatékony felhasználásának jellemzőire és azok kapcsolatrendszerére irányul.

Emellett munkánk során kitérünk olyan, az audit gyakorlatokban nem szokásos elemek vizsgálatára is, mely egy szervezet hatékonyságát nagyban befolyásolja: a vállalkozás, szervezet, valamint az ott dolgozók „énképe”, külső-belső megítélések, elvárások, elégedettség.

Átvilágítjuk a cégen belül működő informatikai rendszerek szerepét, annak használatát és korszerűségét.
A felmérés végén bemutatjuk az elkészített elemzéseket, eredményeket és a nagyobb hatékonyság, elégedettség és költségtakarékosság érdekében javasolt fejlesztési javaslatunkat.

A cég vezetésével együtt meghatározzuk azokat a kulcsterületeket, ahol változásokra van szükség, a fejlesztési célok eléréséhez megoldási javaslatokat adunk, a döntésnek megfelelően összeállítjuk a Fejlesztési tervet, a Fejlesztési terv végrehajtásához szükséges külső erőforrásokat biztosítjuk és támogatjuk a megvalósításhoz szükséges szállítók/szolgáltatók kiválasztását és a teljesítés ellenőrzését, gondoskodunk a terv végrehajtásának sikerességéről.
A Fejlesztési terv elkészítésekor teljes tárgyilagosságra törekszünk, segítve ezzel a cégvezetők optimális döntését a további lépések szükségességének megítéléséhez.

1. Első lépésként

megkérjük, hogy regisztrációját követően kérje adatfelmérő kérdőívünket, és kitöltve küldje vissza annak érdekében, hogy a lehető legátfogóbb képünk legyen a szervezetről.
A kapott információk birtokában tudjuk összeállítani a helyzetfelméréshez megfelelő szakértői teamet.
A kérdőív kitöltése díjmentes és a benne foglalt adatokat az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük.

2. A kérdőív kiértékelését követően

az Ön cégének átvizsgálásához legmegfelelőbb képességgel bíró szakembereink személyes konzultáció keretében átvizsgálják cégét és elkészítik az ún. Szervezetdiagnosztikai jelentést.

A vállalati működési diagnosztika az alábbi területekre terjed ki (mely az Ön igényének megfelelően és szakértőink javaslatára módosítható):

  • vállalati stratégia,
  • gazdálkodás, pénzügy, kontrolling,
  • értékesítési-, marketing tevékenységek,
  • beszerzés, anyag-, készletgazdálkodás,
  • logisztika,
  • humánerőforrás kezelés,
  • folyamatok állapota, működése,
  • működési feltételek, erőforrások, infrastruktúra megfelelősége,
  • jogi megfelelőség (munkajog, környezetvédelem, munkavédelem, ágazati jogszabályok).

Az átvizsgálás 1-2 napos tanácsadói jelenlétet igényel, melyet a szervezeti működésre vonatkozó dokumentumok előzetes áttekintése előz meg.

3. A vállalati működési diagnosztika eredménye

alapján kap egy Jelentést, mely tartalmazza vállalatának fejlődési lehetőségeit, működési hiányosságait és javaslatokat a lehetőségek kiaknázására, működési hibák minimalizálásra, a nyereséges és költség-hatékony működés elérése érdekében. A javaslat tartalmazza az üzleti modellünk alapján átszervezhető tevékenységekre vonatkozó költségtervet is.