Sportfejlesztés

Tisztelt Sportszervezet Vezető Asszony/Úr!

Mint azt Ön is jól tudja a Kormány döntése értelmében a látvány-csapatsportágak támogatottsága terén jelentős változások álltak be 2011. július 1-ét követően. Lehetőség nyílik arra, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy jelentős részét ne a központi költségvetésbe fizessék be, hanem egy általuk megnevezett csapatsportág finanszírozására fordítsák.

A támogatás igénybevételének számos jogi/adminisztratív és szakmai feltétele van, amely adott esetben probléma elé állíthatja a sportszervezetet.

Szakértői csoportunk arra vállalkozik, hogy ezeket az adminisztrációs terheket levegyük a szervezetvezetők válláról, így Önnek kizárólag azzal kell foglalkoznia, amihez a legjobban ért:

A TERVEZETT SPORT SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁVAL!

A támogatás felhasználásának számos területe van, összefoglalóan az alábbi területek különböztethetőek meg:

  • utánpótlás-nevelés fejlesztése (pl. új csapat indítása, meglévő magasabb szintre hozása stb.)
  • személyi jellegű ráfordítások (pl. edzők, egyéb sportszakmai segítők számának növelése)
  • képzéssel összefüggő feladatok (pl. tanfolyamok, licencek, kurzusok, tréningek stb.)
  • versenyeztetéssel összefüggő költségek, melyek kizárólag a szövetségen keresztül vehetők igénybe és kizárólag amatőr sportszervezetek számára hívatók le (pl. versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja, az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díj, stb.)
  •  tárgyi eszköz beruházás, felújítás (pl. tárgyi eszköznek minősülő sporteszközök, szállítóeszközök, öltöző felújítás, építés, világítás bevezetése, korszerűsítése, pályaépítés, stb.)
  • biztonságtechnikai célú infrastruktúra fejlesztése (pl. beléptetés, tűzvédelmi, balesetvédelmi rendszerek fejlesztése stb.) a vonatkozó jogszabály szerint.
HOGY MIBEN TUDUNK ÖNÖKNEK SEGÍTENI?

Segítünk Önöknek olyan gazdasági társaság megkeresésében, amelynek szeretné a társasági adóját ezzel a támogatással csökkenteni. Tájékoztatjuk a gazdasági társaságokat a szükséges információkról, szabályokról.

Segítünk Önöknek a támogatás alapfeltételeként előírt sportfejlesztési (program) terv összeállításában, tájékoztatjuk az elszámolható költségek köréről, a határidőkről, az eljárás menetéről, az ellenőrzések rendjéről.

Elvégezzük Önök helyet a programhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat (kérelem benyújtásától a program lezárásáig), támogatjuk a kötelező előre haladási jelentések, zárójelentés, elszámolás elkészítését. Támogatjuk továbbá könyvelésüket a pénzügy technikai megoldások terén.

Amennyiben felkeltette érdeklődésüket ez a remek sportszakmai kezdeményezés és az elsők között akar részesülni a támogatásból, kérem, forduljon hozzánk bizalommal!

Kattintson az alább hivatkozásra a Sportfejlesztés oldal eléréséhez